Kürtlerle Türklerin Birligi Emperyalizme Karsı Birleşmekten Geçe

Kürt sorununda inkârcılık ve imha siyasetinin ülkemizde yaşayan tüm insanlarımızı ateşe atmaktadır. Emekçi ve yoksul bir halk olan Kürtler eşit ve özgür yaşamı hak ediyorlar. Bunun Türk ve Kürt halkının birlikte kuracakları bir sosyalist cumhuriyetle olabileceği kesindir. Şu anda ki zamanda emperyalist güçlerin Kürt sorununda ağırlıkları vardır. Bu ağırlıktan Kürtlere özgürlük çıkacağını sanmak bir hatadır. Çünkü emperyalist baskı altında çıkan bir devlet sadece Kürt halkına değil hiçbir halka özgürlük getirmez. Emperyalist devletlerin boyunduruğu altında kurulan bir devlet asla emekçi halklara özgürlük veya kurtuluş yolu olamaz. Yapılması gereken Kürt devleti kurulsa kötü mü olur demek değil olaya nesnel somut duruma sınıfsal bakmaktır. Tabiî ki bir Kürt devleti kurulsa iyi olur ve bunu da sonuna kadar hak ediyordur Kürt halkı. Fakat burada önemli olan kurulan devletin nasıl bir devlet olduğudur. Emperyalistlerin istediği gibi ona Ortadoğu da hizmet eden bir Kürt devletimi, zengin ile yoksulun her zaman olduğu ve emekçi Kürt yığınların küçük bir azınlık olan emperyalistlerin işbirlikçisi zengin Kürtler tarafından sömürülen bir burjuva devlet mi yoksa emekçi halkın iktidarda olduğu anti-emperyalist bir Kürt devleti mi ya da diğer bir çözüm Kürt emekçilerin kardeş Türk emekçileriyle birleşip kendisini sömüren kapitalistlere karşı birlikte mücadele etmesi ve birlikte sosyalist bir cumhuriyet kurması mı? Herkesin bildiği gibi sömürünün sermayenin ırkı olmuyor. Ezilen sadece Kürt emekçileri değil tüm emekçilerdir. Bundan dolayı sermayeye karşı bütün emekçiler birleşmeli birlikte mücadele etmelidir. Şunu da unutmayalım ki işçilerin köle olarak kaldığı hiçbir ülke özgür olamaz! Emperyalizmin hiç bir şeyine güven olmaz. Emperyalizm çizmesi altında ezilmiş bir rejim görmekten halkları sömürmekten zevk duyar. Hem AB, hem ABD, Kürt sorununda inisiyatif almasının tek nedeni bölgede hakimiyet sağlamaktır. Bugün Kuzey Irak’ta ki Kürtler emperyalizm tarafından bir piyon olarak kullanılmaktadır. Kürt halkının emperyalizm politikalarının bir oyunu olmaktan ve emperyalistlerin işbirlikçisi olan liderlerinden bir an önce kurtulması kendi üzerinde ve anti-emperyalist bir inisiyatif alması gerekir. Emperyalistlerin yardakçısı ve işbirlikçisi olan iktidar Türkiye deki devrimci durumu önleyebilmek ya da bu potansiyeli yok etmek için kan dökücü politikalara kardeş Türk ve Kürt halkının arasına uçurumlar sokmaya çalışmakta ve Kürt gerçeğini inkârcı politikalar sürdürmektedir. Bu inkârcı politikalar AB ve ABD emperyalizmini güçlendirmekte ve Türkiye yi geri dönülmez bir uçuruma sürüklemektedir. İktidarın ve devlet kurumlarının emperyalistlere hizmet ettiği kuşku götürmez bir gerçektir. Kurtuluş ise, emekçi halkımızın birlik olarak emperyalistlere ve onların Türkiye de ki işbirlikçilerine karşı örgütlenmek ve onları devirmektir. Emekçi halk Kürt tür, Türk tür… Ama her şeyden önce emekçidir ve emekçilerin ırk gözetmeden birlik olarak kendilerini sömürenleri devirmekten başka kurtuluş yolu da yoktur. Emperyalist ülkelerin bu yayılmacı işgalci sömürücü politikalarına ve emperyalistlerin Türkiye de ki işbirlikçileri olan kapitalistlerin patronların sermayedarların emekçi halkları işçileri sömürmesine ancak birlikte bir iradeyle karşı konulabilinir. Bunu yapacak azme, koşullara ve tarihsel birlikteliğe sahibiz. Dost ve düşman herkes bilsin ki KAZANACAĞIZ!!! Mutlaka kazanacağız… Yazar Yusuf deniz


 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !